Edellinen sivu

Anthrenus museorum

Museokuoriainen

Tuntomerkit: Museokuoriainen on noin 3 mm ja toukka täysikasvuisena noin 4 mm pitkä ja tiheäkarvainen. Molemmat tekeytyvät kosketettaessa kuolleeksi.

Jos linnunpesiä sijaitsee lähellä hormeja tai muita vastaavia kulkuväyliä, saattavat toukat syksyllä vaeltaa sisätiloihin talvehtimaan. Huoneissa liikkuvat toukat vahingoittavat tekstiilejä ja turkiksia syömällä niihin reikiä ja katkomalla karvoja. Toukkia on yleensä asunnoissa vain muutamia, jolloin tuhotkin ovat vähäiset. Jos kuoriaisia löytyy, puhdista tai pakasta mahdolliset hyönteis- ja eläinkokoelmat. Museoiden kokoelmissa ja vitriineissä ne voivat aiheuttaa suuriakin vahinkoja, jollei niitä huomata ajoissa.

Museokuoriaisen torjunta

Siivoa lintujen, lepakoiden kärpästen, ampiaisten ja muiden eläinten pesät ja jätteet pois ullakoilta, räystäiden alta, kellareista ja porraskäytävistä, ikkunoiden väleistä, hormeista tai suljetuista kaapeli- ja ilmastointikanavista. Jos huoneissa esiintyy kovakuoriaisia, tarkista tekstiilivarastot ja eläinkokoelmat.

Helsingissä on löydetty myös toista lajia (Anthrenus olgae), jolla on keltaiset kuviot peitinsiivissä. Torjutaan kuten museokuoriainen.

Lähteet
Kirjat: Ekbom, P. ym. (1993). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseuran julkaisuja N:o 87.
Haastattelu: Bengt, Lindqvist, MTT
Luento (syksy 2003): Bengt Lindqvist, MTT. Sisätilojen tuhoeläinten torjunnasta. Järjestäjä: Kasvinsuojeluseuran Asunto- ja Elintarvikehygienian jaosto (KASELI)
Internet-sivustot: http://www.uku.fi/~holopain/stt/sttkok.htm, www.insects-information.com