Edellinen sivu

Aina ennen käyttöä

Lue aina koko myyntipäällysteksti

Pakkauksen kyljessä on aina kerrottu kaikki mitä sinun pitää tietää valmisteen käytöstä. Noudata käyttöohjeita tarkasti. Lue käyttöohjeet aina, vaikka tuote olisi tuttu: valmisteen koostumus ja samalla käyttöohje on saattanut muuttua. Mikäli tarvitset lisätietoja, voit pyyttää erillistä käyttöturvatiedotetta myymälästä tai suoraan valmisteen markkinoijalta.

Valmistetta saa käyttää vain pakkaustekstissä määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Myyntipäällystekstissä mainitaan tuotteen säilytysohjeet, hävitysohjeet, tehoaineet ja tehoainepitoisuus sekä huomautukset ja varoitukset. Todella myrkyllisten ja vaarallisten tuotteiden ostaja tarvitsee luvan, joten mattimeikeläinen ei voi vahingoissakaan ostaa voimakkaasti myrkyllisiä aineita. Silti tarkkaavaisuus on paikallaan, sillä kaupan hyllyllä on tuotteita, jotka voivat olla erittäin helposti syttyviä (esimerkiksi aerosolit), haitallisia ja ärsyttäviä tai ärsyttäviä. Kiinnitä siis huomio varoitusteksteihin pakkauksen kyljessä.

Torjunta-aine ”osaa valita oikean kohteen”

Torjunta-aineilla suojellaan meitä ihmisiä, hyötyeläimiä, hyötykasveja ja materiaaleja. Ammattikäyttöön tehdyt valmisteet ovat ammattitaitoa vaativia myrkkyjä, mutta päivittäistavarakaupoista ostettavat tuotteet ovat erityisesti kotikäyttöön suunniteltuja.

Miltei kaikki hyönteistentorjunta-aineet ovat hermomyrkkyjä. Kansanomaisesti ilmaistuna ne vaikuttavat siihen, miten elintoimintoja säätelevät viestit kulkevat hyönteisten hermosolujen välillä. Torjunta-aineiden selektiivisyys ja teho perustuvat siihen, että hyönteisten hermosto ja aineenvaihdunta toimivat täysin eri tavalla kuin tasalämpöisten eliöiden. Aine joka jo pienenä annoksena on erittäin myrkyllinen hyönteiselle tai kalalle, on oikein käytettynä vaaratonta ihmiselle tai vaikkapa koiralle.

Lähteet
Kirjat: Roivainen, S. ym. (1993). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseuran julkaisuja N:o 87.
Internet-sivustot: www.medicina.fi