Edellinen sivu

Kärpästen torjunta

Kärpästen torjunta asunnoissa tapahtuu samoin periaattein. Ikkunoihin kannattaa asentaa hyttysverkot. Huoneissa voidaan käyttää torjunta-aerosoleja, liima-ansoja, haaveja, kärpäslätkää jne. Kärpäset ovat nopeita, joten suojaa elintarvikkeet ja sulje astiat aina kun et niitä käytä. Pidä kaikki keittiövälineet ja -tarvikkeet puhtaina. Tyhjennä ekoroskat tarpeeksi usein; muista hävittää ne myös pihalta. Ruoanjätteet ja muut mätänevät lisääntymispaikat on kompostoitava huolella. Sikiämisen estämiseksi komposti peitetään mullalla. Näin muninta vaikeutuu, ja kompostin korkea lämpötila tappaa toukat ja kotelot.

Mahlakärpänen eli banaanikärpänen pidetään poissa huolehtimalla ettei komeroihin unohdu hedelmiä. Mehuja ja hilloja tehtäessä syntyneet jätteet kompostoidaan nopeasti. Varastotilojen ikkunat ja ilmanvaihtoventtiilit varustetaan tiheillä verkoilla.

Kärpästen torjunta karjasuojissa

Kärpästen torjunta karjasuojissa kannattaa tehdä käyttämällä useita eri torjuntakeinoja hyvän tuloksen saamiseksi. Tehokkaan torjunnan perusta on siisteys ja puhtaus. Niillä heikennetään kärpästen lisääntymismahdollisuuksia. Huolellisen ennakkotorjunnan lisäksi voidaan käyttää lukuisia muita konsteja: biologista torjuntaa, valopyydyksiä, ruiskutteita ja jopa torjunta-aineella käsiteltyjä korvalappuja.

Myrkytön keino – liima-ansat

Liima-ansoilla vähennetään kärpästen määrää karjasuojissa. Osa kärpäsistä oleskelee kuitenkin eläinten välittömässä läheisyydessä, joten näitä ei liimapyydyksillä saada kiinni. Liima-ansat ovat kuitenkin kätevä ja täysin myrkytön keino täydentämässä muiden torjuntakeinojen tehoa. Raidilla on kaksi liima-ansa tuotetta: Kärpäspyydys sekä Kärpäspaperi. Lue lisää liima-ansoista.

Torju aerosoleilla

Pyretriinejä sisältävät valmisteet ovat tärkeitä, sillä ne tehoavat myös orgaanisia fosforiyhdisteitä (esim. malationi) kestäviin kärpäskantoihin. Parhaat torjunta-ajat ovat aamu ja ilta, jolloin kärpäset ovat kerääntyneet karjasuojaan. Lämpötilan tulisi olla vähintään 15 °C hyvän tuloksen saamiseksi. Sekä Raidilta että Baygonilta löytyy aerosoleja kärpäsongelmiin. Raid Super, House&Garden ja Kukka sopivat erinomaisesti kärpästen torjuntaan. Suosittelemme myös Baygon-aerosolia tähän ongelmaan. Lue lisää torjunta-aineista.

Lue lisää kärpäsistä.

Lähteet
Kirjat: Jansson, L- & Lindqvist, B. & Markkula, I. (2012). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta.