Edellinen sivu

Muut puuainestuholaiset

Puuaines on orgaanista ainetta ja altis biologiselle hajoamiselle. Puuta saattavat vioittaa hyönteiset ja sienet sekä näiden yhdistelmä. Hyönteisvioitus ilmenee reikinä puun pinnalla sekä käytävinä puun sisällä, joista puuainestuholaiset tunnistaa.

Tuhon laatu ja laajuus on monen tekijän summa

Tuhon määrään vaikuttavat kosteus ja lämpötila. Mitä kuivempaa on, sitä harvempi tuhoeliö pystyy käyttämään puuta ravinnokseen. Toiset puulajit ovat alttiimpia tuholaisille kuin toiset. Esimerkiksi männyn ydinpuu on hyvin vastustuskykyinen. Rakennus- ja käyttöpuun mukana kulkeutuu hyönteisiä metsästä.

Muutamat lajit ovat sopeutuneet elämään rakennuksissa. Jotkut pystyvät lisääntymään rakennuksissa, toiset kulkeutuvat uuden puutavaran mukana mutta eivät lisäänny valmiissa rakenteissa. Hyönteiset käyttävät puuta eri tavoin. Varsinaiset rakennuspuun tuhoojat ovat lajeja, jotka tulevat toimeen ilmakuivassa puussa, jossa sienirihmastot eivät enää kasva. Jotkut lajit hakeutuvat sienten lahottamaan puuhun, osa tekee pesänsä puuhun, ja osa käyttää puuta kotelokehtona.

Hae lisätietoa asiantuntijoilta

Puutuholaiset määritetään usein niiden vioitusjäljen perusteella. Tällä sivustolla ei ole tarkoituksenmukaista käydä eri lajeja läpi, joten niistä on tehty vain nimiluettelo hevosmuurahaista lukuunottamatta. Jos haluat tutustua hyönteisiin tarkemmin, syötä latinankielinen nimi www.google.com hakukoneeseen ja suorita kuvahaku. Saat tulokseksi lukuisia kuvia ao. hyönteisestä.

Vaikka osa tuholaisista pystyy elämään talvet kylmillään olevissa rakenteissa, hyönteiset eivät yleensä kestä kovaa, yhtäjaksoista pakkasta (alle -25 C) tai kuumuutta (yli 70 C). Jos vioituksen kohde on irrallinen esine tai elementti, se voidaan pakastaa tai ”saunottaa” materiaalista riippuen. Mikäli haluat lisätietoa, vieraile osoitteessa www.kasvinsuojeluseura.fi. Tässä osoitteessa voit tutustua Kasvinsuojeluseuran julkaisemiin kirjoihin muun muassa sisätilojen tuholaisista ja saada kirjojen tilausohjeet. Aina et osaa itse määrittää tuholaislajia. Täältä löydät ohjeet näytteen lähetykseen.

Muut puuainestuholaiset

Pesäpuun kolossa tai toisen hyönteisen jättämässä käytävässä:

  • Erakkoampiaiset (Eumenidae)

Viotusta kaarnan alla:

  • Hirsikytry (Ernobius mollis), papintappaja (Callidium violaceum), kaarnakuoriaiset (Scolytidae)

Viotusta terveessä puuaineksessa:

  • Tupajumi (Anobium punctatum), tuomaanjumi (Anobium thomsoni), ruskojumi (Anobium rufipes), hirsijumi (Hadrobregmus confusus), tupajäärä (Hylotrupes bajulus), haapajumi (Ptilinus fuscus), tummajalokuoriainen (Buprestis haemorrhoidalis), jättipuupistiäinen (Urocerus gigas)

Viotusta lahoavassa puussa:

  • Jurmujumi (Priobium carpini)
  • Kuolemankello (Hadrobregmus pertinax)
  • Silolieriökärsäkäs (Rhyncholus ater)

Lähteet
Kirjat: Ekbom, P. ym. (1993). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseuran julkaisuja N:o 87.
Internet-sivustot: www.insects-information.com
Kirjat: Jansson, L- & Lindqvist, B. & Markkula, I. (2012). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseura ry.
http://www.uku.fi/~holopain/stt/sttkok.htmwww.metla.fi
Haastattelu: Bengt Lindqvist, MTT