Edellinen sivu

Monomoriun pharaonis

Faaraomuurahainen

Tuntomerkit: Faaraomuurahainen on pieni, n. 2 mm pitkä, kellertävä tai punertava muurahainen, joka elää meillä sisätiloissa ympäri vuoden. Faaraomuurahainen on huomattavasti ikävämpi asukki kuin mauriainen. Etelän lämmöstä meille kotiutunut faaraomuurahainen vaatii elääkseen tasaisen, melko korkean (yli 18 °C) lämpötilan ja kosteuden. Ruokaa ja vettä täytyy olla saatavilla.

Suomessa faaraomuurahaista on tavattu eri puolilla maata esimerkiksi kerrostaloissa, ravitsemusliikkeissä, teollisuuslaitoksissa ja sairaaloissa. Faaraomuurahainen leviää pieninä yhdyskuntina, joihin kuuluu kuningatar ja muutama työläismuurahainen. Yhdyskuntaan kuuluu pesä ja jopa usea etäispesä. Pienet täytteisiin ja rakoihin perustetut pesät sijaitsevat yleensä jonkin lämmönlähteen läheisyydessä: uunin, keskuslämmityskattilan, lämpöputken, lämpöpatterin jne. Faaraomuurahainen on vaikea hävitettävä. Sen elinpiiri on laaja ja laajenee lisää herkästi. Pesiä on monia ja ne sijaitsevat usein hankalissa paikoissa kiinteiden materiaalien takana. Pienen kokonsa ansiosta faaraomuurahainen mahtuu tunkeutumaan pienistäkin raoista. Faaraomuurahaisongelma koskeekin usein koko pihapiiriä tai taloyhtiötä.

Faaraomuurahainen on kaikkiruokainen

Kotioloissa faaraomuurahaiset ovat yhtä harmillisia ruokarosvoja kuin mauriaiset. Mutta toisin kuin mauriaiset, faaraomuurahaiset suosivat proteiinipitoista ravintoa (liha, maksa ja veri), vaikka niille kelpaa kaikki orgaaninen ruoka ja jätteetkin, sekä myös kuolleet hyönteiset ja eläimet sekä eläinten ulosteet.

Faaraomuurahaisen torjunta ja hävittäminen

Faaraomuurahaisten pesät ovat usein loistavasti piilossa tai luoksepääsemättömissä paikoissa. Jos pesä löytyy, se on helppoa tuhota torjunta-aerosolilla tai vaikka kuumalla vedellä (varo vahingoittamasta materiaaleja).

Yleensä tilanne on kuitenkin hankalampi. Kun faaraomuurahaista ryhdytään torjumaan, on tärkeää selvittää ensin yhdyskunnan koko esiintymisalue. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sijoittamalla ”proteiini-syöttejä” (mm. maksasyöttejä) muurahaisten suosimiin paikkoihin, kuten pattereiden läheisyyteen ja tiskipöytien alle.

Syöteille kerääntyvät muurahaiset tuhotaan koko saastunta-alueelta yhtäaikaisesti ruiskutteilla, aerosoleilla tai Raid Muurahaissirotteella. Toista sama menettely kerta kerralta supistuvalla esiintymisalueella kolmen kuukauden välein, kunnes muurahaiset ovat kokonaan hävinneet. Kaikki muurahaisten kulkureitteinä käyttämät rakoset kannattaa tukkia uuden saastunnan estämiseksi.

Muurahaisten torjunta

Lähteet
Kirjat: Jansson, L- & Lindqvist, B. & Markkula, I. (2012). Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta. Kasvinsuojeluseura ry
Haastattelu: Bengt Lindqvist, MTT
Luento (syksy 2003): Bengt Lindqvist, MTT: Sisätilojen tuhoeäinten torjunnasta. Järjestäjä: KASELI